wtorek, 24 stycznia 2017

Skad ta paranoiczna nienawisc do programu Rodzina 500+

Skad ta paranoiczna nienawisc do programu Rodzina 500+

 Według GUS Polska była najwiekszym w Europie eksporterem smartfonów ! Była tez ogromnym producentem twardych dysków i procesorów. Oczywiście chodziło tylko o wyłudzenia podatku VAT od fikcyjnego eksportu.
Teraz pieniądze zamiast trafiac do głebokich kieszeni oszustów mają finansowac rodziny.
Nie tylko polski GUS wierzy w gusła i cuda !
We Francji prostytucja jest najbardziej dynamicznym elementem napędzającym wzrost PKB. Według tamtejszego urzędu statystycznego wydaje się na prostytutki 9,3% konsumpcji prywatnej, czyli 108 mld euro. W Irlandii prostytutki rzekomo zgarniają 5,9% z tendencja rosnącą.

Ponad 40% rodzin otrzymuje świadczenie Rodzina 500+  już na pierwsze dziecko. W całej Polsce programem 500+ objętych jest 55% wszystkich dzieci do 18 lat. Największy odsetek notuje się w województwie lubelskim (61% dzieci do 18 roku życia) oraz województwach podlaskim, podkarpackim i świętokrzyskim (60% ogółu dzieci).
W gminach wiejskich świadczenie 500+ otrzymuje 63% dzieci. A 35,9% ogółu dzieci otrzymujących świadczenie mieszka na wsi. To 1,36 mln dzieci. Natomiast w gminach miejskich ze świadczenia wychowawczego korzysta mniej niż połowa dzieci. Z danych na koniec roku wynika, że jest to 48% ogółu dzieci do 18 lat - pisze ministerstwo.

Wrogowie programu prorodzinnego ( ciekawe czy to sa ci sami "eksporterzy" smarfonów i twardych dysków ) posługuja sie językiem histerii i nienawiści. Wobec braku argumentów jest hejt, frustracje, bluzgi i niecenzuralny język. Rodzina z dwójką dzieci to "patole"

Budzet na 2017 rok skrojony na 384 mld złotych zawiera tez kropelke 23 mld złotych na program zasilku rodzinnego, pomocy dzieciom i jednoczesnie program pronatalityczny.
Pieniedzmi z budzetu nasycą sie milicjanci z PRL mimo iz Milicja UBywatelska była najbardziej znienawidzona i pogardzaną instytucja w PRL. Wypadałoby zapytac Polakow czy zyczą sobie aby placić milicjantom czy moze wola umiescic ich hurtem jako grupe zbrodnicza w wiezieniu lub obłozyć ich poteżnymi grzywnani. Moim życzeniem jest obłozenie sowieckich bandytów rujnującymi grzywnani.
 Potęzne emerytury dostana sowieccy wojacy z LWP co to zorganizowali impreze kulturalna zatytulowaną Stan Wojenny, ktora kosztowała nas blisko dwie dekady stagnacji !  Kase co miesiac wezma lewi rencisci i wczesni emeryci. Nażra sie forsą podatnikow baronowie - górnicy. Troche wezma uczciwi emeryci, którzy ciezko wypracowali swoje swiadczenie. Posilą sie nauczyciele co to "pracuja" po 15 godzin tygodniowo albo i mniej. Byle czego nie zjedza i nie wypija urzednicy - ich dola to 97 mld złociszy. Potezną kase wezma prokuratory i sedziowie PRL co to "nie wiem , nie pamietam".
I to nie jest przedmiotem zainteresowania polskojezycznych mediow gadzinowych w niemieckich rekach włascicieli.  

W administracji panstwa, samorzadach, firmach panstwowych i szkolach jest mnostwo zbednych etatów. Sa to "socjalne miejsca pracy" gdzie nie wykonuje sie żadnej pracy. Budzet finansuje ukrywanie bezrobocia. O tym niemieckie, polskojęzyczne gadzinówki milczą.
Media doniosły o zwolnieniu włoskiego urzednika ktory tylko przyjezdzal podbić karte obecnosci i nigdy go w pracy nie bylo. A uchylanie sie tam od pracy jest norma a nie wyjatkiem. Jego stanowiko "pracy" było całkowicie zbedne a mimo to zwolnienie urzednika we Włoszech jest trudne. Stworzono wiec specjalna ustawe  pozwalająca zwolnić pracownika który nie pracuje.

Zgodnie z opublikowanym przez OECD raportem "Tax Administration 2015" na działanie aparatu skarbowego wydajemy aż 1,6% z tego, co zbiera on z podatków. Okazuje się, że to najwięcej w całej Europie. Czyli urzędnicy skarbówki też sa na socjalu, nieprawdaż ?

W Europie zasiłki sa czymś zupełnie normalnym. Jedynie wycinkowo dla przykładu.
Irlandia
Zasiłki w Irlandii wypłacane są rodzicom lub opiekunom do 16 roku życia dziecka (do 18 jeśli kontynuuje ono edukację w pełnym wymiarze czasu). Opiekunowie muszą być obywatelami albo rezydentami kraju, lub obywatelami Europejskiego Obszaru Gospodarczego, zameldowanymi na terenie Irlandii.
Za jedno dziecko przysługuje miesięcznie świadczenie w wysokości 130 euro, dwójkę - 260 euro, trójkę - 390 euro, czwórkę - 530 euro, piątkę - 670 euro, szóstkę - 810 euro, siódemkę - 950 euro i ósemkę - 1090 euro. Samotni rodzice mogą ubiegać się także o dodatek w wysokości 95,23 euro tygodniowo.

Luksemburg
Do dodatków uprawnieni są wszyscy rodzice i opiekunowie, których dzieci mają meldunek w Luksemburgu, a także wszyscy obywatele i rezydenci tego kraju, nawet jeśli dzieci mieszkają zagranicą. Przysługują do 18 roku życia albo - jeżeli dziecko nadal się uczy - do 27 lat.
Za jedno dziecko wypłacane jest miesięcznie 185,6 euro, za dwójkę - 440,72 euro, za trójkę - 802,74, a za każde następne - 361,82 euro. Dodatek rośnie wraz z wiekiem dzieci. Od 6. do 12. roku życia podwyższony jest o 16,17 euro, a po 12. roku życia - o 48,52 euro.

Niemcy
Zasiłki na dzieci przysługują każdemu rodzicowi, który jest zameldowany w Niemczech, bez względu na wysokość dochodów. Wypłacane są za każde dziecko do 18 roku życia albo 27 roku życia, jeśli kontynuuje ono naukę lub szkolenie zawodowe. Miesięczny dodatek na pierwsze i drugie dziecko wynosi 184 euro, na trzecie - 190 euro, a na czwarte i więcej - 215 euro.

Jarosław Kaczyński ma przyzwolenie społeczeństwa na nowe rozdanie i karawana jedzie i dalej będzie jechała dalej. A psy mogą sobie szczekać.

Nadwiślanskie pokomunistyczne środowisko neoliberalne ( w tym specjalisci od wyłudzania VAT i innych sztuczek ) naiwnie wyobrażało sobie, że masy prekariatu będą pokornie ciężko tyrać na wybraną garstkę uprzywilejowanych, w imię świętej obrony „demokracji” i „wolności”, nawet za cenę własnego, ekonomicznego wykluczenia i poniżenia.
Neoliberalizm miał masy roszczeniowego plebsu dyscyplinować biedą i bezrobociem !
A tu takie "łamanie demokracji" i propozycja 25 lat więziena za oszustwa VAT !

Egzekucja komornicza dluznika Marcontrel Sp. z o.o. Szczecin 3

Egzekucja komornicza dluznika Marcontrel Sp. z o.o.  Szczecin 3
Pozwaną spółkę - dłużnika  Marcontrel Sp. z o.o.   ( http://www.krs-online.com.pl)
" Marcontrel Sp.z o.o, 71-220 Szczecin, ul. Modra 77,  KRS 0000448430, REGON 321315123, NIP 8522600565. Prezes Zarządu - Tarasiejski Michał Witold.    
Wspolnicy: TARASIEJSKI MICHAŁ WITOLD, PAWŁOWICZ LUDOMIR MACIEJ, BOŻEJOWSKI MARIUSZ GRZEGORZ", 
przed sądami obu instancji reprezentował radca prawny Bogdan Basarab zapowiadajac zgłoszenie skargi kasacyjnej do SN i dalsze pieniaczenie się.
Sąd Okręgowy na żądanie radcy Bogdana Basaraba sporządził 22 stronicowy wyrok z uzasadnieniem. Strona ma prawo wnieść skarge kasacyjną do SN a sąd musi na żadanie sporzadzic uzasadnienie wyroku. Sporządzenie 22 stronicowego wyroku z uzasadnieniem z pewnoscia jest czasochłonne a Sąd mogłby w tym czasie rozpoznawać kilka innych spraw. Bogdan Basarab nie stawił sie na ogłoszenie wyroku.
Sąd zwiezle ustnie uzasadnił ogłoszony wyrok i myślący człowiek nie powinien łudzić sie że w uzasadnieniu Sąd napisze co innego.
Marcontrel Sp.z o.o 4 stycznia 2017 roku wniósł do sądu okręgowego o zwolnienie od kosztów sądowych i o ustanowienie pełnomocnika z urzędu. Podał ze ustanowiony przez sąd pełnomocnik wniesie kasacje od "niesprawidliwego wyroku" i wskazał na złą (dosłownie: „problematyczną”) kondycję finansową spółki Marcontrel. Czy faktycznie spółka Marcontrel jest bankrutem czy tez ma chwilowe problemy finansowe nie wiadomo jako ze do wniosku nie dołączono żadnych dokumentów. Sąd nie ma obowiązku wystepować z zapytaniami do urzędu skarbowego, ZUS czy innych organów. Niemniej "problematyczna" kondycja finansowa Marcontrel jest zastanawiająca.  
Sąd kategorycznie odmówił spółce Marcontrel.

"..na skutek wniosku Marcontrel Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinie o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie pełnomocnika z urzędu postanawia:
1.    oddalić wniosek Marcontrel  Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinie o zwolnienie od kosztów sądowych
2.    oddalić wniosek Marcontrel  Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinie o ustanowienie pełnomocnika z urzędu             Referendarz Sądowy
                                    Witold Kroczyk


             UZASADNIENIE
Wnioskodawca Marcontrel Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinie pismem z dnia 4 stycznia 2017 r. złożył wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie w całości bądź w części tj. opłaty od skargi kasacyjnej oraz o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w celu reprezentowania w postępowaniu kasacyjnym. W uzasadnieniu wniosku wskazano, iż poniesienie przez spółkę kosztów adwokackich i sądowych w sprawie jest „problematyczne” a sporządzenie skargi kasacyjnej wymaga przymusu adwokackiego.
Zgodnie z treścią art.  103 ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2005r. Nr 167, poz. 1298) Sąd może przyznać zwolnienie od kosztów sądowych osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej niebędącej osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli wykazała, że nie ma dostatecznych środków na ich uiszczenie.
Do rozstrzygnięcia wniosku osoby prawnej o zwolnienie od kosztów sądowych potrzebne zatem są miarodajne informacje o jej kondycji finansowej i możliwościach płatniczych.
Kondycję finansową osób prawnych uzewnętrzniają informacje statystyczne, zaświadczenia urzędów skarbowych, sprawozdania finansowe, raporty kasowe, wyciągi bankowe itd. Procesy sądowe są koniecznym elementem obrotu gospodarczego, dlatego przedsiębiorcy powinni uwzględniać związane z nimi koszty przy planowaniu przyszłych wydatków. Koszty procesu mają z zasady charakter zwrotny (art. 98 § 1 k.p.c.), zatem zachodzi konieczność tymczasowego ich wyłożenia, możliwa do pokonania - przy przejściowym braku własnych środków - w drodze kredytowania (por. też orzeczenie SN z dnia 18 grudnia 1990 r., II CZ 217/90, niepubl., oraz orzeczenie SN z dnia 24 listopada 1960 r., II CZ 155/60, RPEiS 1961, nr 4, s. 302). Okoliczności uzasadniające zwolnienie muszą istnieć w chwili orzekania (art. 316 § 1 k.p.c.), ale powinny obrazować status materialny osoby prawnej w szerszej perspektywie czasowej, bo może wystąpić przejściowy tylko brak środków płatniczych. Istotny jest też rozmiar opłaty (opłat) w porównaniu do zasobów i obrotów wnioskodawcy. (Komentarz Antoni Górski, Lech Walentynowicz, Oficyna 2008).
Mając na uwadze dosłowną treść art. 103 u.k.s.c., należy stwierdzić, że wolą ustawodawcy było, aby w sytuacji, gdy osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, ale mająca zdolność prawną nie wykazała braku dostatecznych środków na uiszczenie kosztów sądowych - wniosek oddalić. Taką decyzję należy także podjąć w przypadku fragmentarycznego oświadczenia strony lub uczestnika postępowania ubiegającego się o zwolnienie od kosztów sądowych, niepozwalającego na dokonanie oceny jego sytuacji majątkowej, albowiem wedle wymagań art. 103 u.k.s.c. fragmentaryczne oświadczenie, nieobrazujące sytuacji majątkowej strony, jest równoznaczne z niewykazaniem braku dostatecznych środków na uiszczenie kosztów. (Kowalska Małgorzata, PS.2006.9.44)
Wnioskująca spółka nie przedstawiła na potwierdzenie swojej złej sytuacji finansowej żadnych dokumentów. Nie ma podstaw natomiast do wzywania wnioskodawcy do złożenia określonego rodzaju dokumentów. Artykuł 103 ustawy - w przeciwieństwie do art. 102 k.p.c. - nie uznaje nieudokumentowania lub nienależytego udokumentowania wniosku przez osobę prawną za brak formalny podlegający rygorowi z art. 130 k.p.c. W związku z czym brak dokumentów nie tamował rozpoznania wniosku pozwanej spółki.
W postanowieniu z dnia 9 lipca 1992 r. (I ACz 393/92, Wokanda 1993/2/32), Sąd Apelacyjny w Gdańsku wyraził pogląd w pełni podzielany przez orzekającego, że dostępność do sądu wymaga z natury rzeczy posiadania środków finansowych, posiadanie tych środków staje się istotnym składnikiem działalności gospodarczej.
Należy również podkreślić, iż wnioskodawca jako podmiot reprezentowany w toku procesu przez zawodowego pełnomocnika powinien być przygotowany na ponoszenie wydatków związanych z procesem sądowym.
Tym samym należy uznać, iż brak jest dowodów na trudną sytuacje finansową uzasadniająca zwolnienie pozwanej spółki od kosztów sądowych i na podstawie art.118 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych należało orzec jak w sentencji.
Wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzędu nie mógł również zostać uwzględniony. Niniejszy wniosek oparty jest o treść art. 117§3 k.p.c., który przewiduje, że osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna, której ustawa przyznaje zdolność sądową, niezwolniona przez sąd od kosztów sądowych, może się domagać ustanowienia adwokata lub radcy prawnego, jeżeli wykaże, że nie ma dostatecznych środków na poniesienie kosztów wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego. W uzasadnieniu wniosku wskazano na złą (dosłownie: „problematyczną”) kondycję finansową spółki oraz konieczność udziału zawodowego pełnomocnika przy składaniu skargi kasacyjnej. Należy tu zauważyć, iż wnioskodawca był w postępowaniu reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika. Nie można więc mówić o braku dostępu spółki do profesjonalnej usługi prawniczej. Zważywszy, iż spółka w niniejszej sprawie była reprezentowana w postępowaniach w obu instancjach przez profesjonalnego pełnomocnika w osobie radcy prawnego należy założyć, iż środki na reprezentację prawną zostały jednak wygospodarowane, a władze spółki miały świadomość ewentualnej możliwości występowania ze skargą kasacyjną, a co za tym idzie, opłacenia usługi prawnej również w tym zakresie. Fakt istnienia tzw. „przymusu adwokackiego” nie uzasadnia automatycznego, bezwzględnego przyznawania pełnomocnika z urzędu, a znamiona wyłącznie takiej motywacji nosi wniosek spółki.
    Skarga kasacyjna jest nadzwyczajnym środkiem odwoławczym. Przyjmując takie stanowisko, nie można na tle obecnej regulacji traktować postępowania wywołanego wniesieniem skargi kasacyjnej jako postępowania przed sądem trzeciej instancji. Wnioskodawca wniosek swój uzasadnił tym, iż wyrok uważa za niesprawiedliwy. Nie wskazał jednakże żadnych szczegółów swojego stanowiska, ani w postaci podania błędnego zastosowania lub wykładni przepisów prawa czy też naruszenia przepisów postępowania. Uwzględniając ewentualny brak wiedzy prawniczej, zarzuty nie zostały sformułowane w żaden sposób nawet chociażby w przybliżeniu a poczucie „niesprawiedliwości wyroku” jest niewystarczające by uzasadnić potrzebę składania skargi kasacyjnej. Również powoływanie się na tzw. „przymus adwokacki” wymagany przy składaniu skargi kasacyjnej nie zasługuje na uwzględnienie, albowiem gdyby tylko ten jeden argument był wystarczający do przyznawania pełnomocnika z urzędu, ustawodawca wyraźnie sformułowałby to w przepisach prawnych.
W związku z powyższym, należało orzec jak w sentencji."

niedziela, 22 stycznia 2017

Zapoznienia cywilizacyjne trwaja sobie w najlepsze

Zapoznienia cywilizacyjne trwaja sobie w najlepsze

 Dokonany 33 lata temu przegląd ( "Protokólarz 1983-84" ) rocznika statystycznego GUS pokazał obszary szczególnego zapożnienia gospodarki PRL.
https://drive.google.com/open?id=0Bw8bcw1a74-nMUpHaVp1YXd1N1U
"Bardzo mała per capita jest w Polsce produkcja tworzyw sztucznych -12.5 kg. Nie jest to bynajmniej produkcja technologicznie i surowcowo trudna. CSRS produkuje 62.2 kg a NRD 58.9 kg tworzyw sztucznych per capita. Nawet Rumunia produkuje 26.3 kg tworzyw sztucznych. Nie musimy od razu produkować tyle co obecnie RFN - 114 kg / osobę ale tyle co on produkował już w 1970 roku - 74kg. Obecnie produkujemy tyle co RFN na początku lat pięćdziesiątych gdy zaczynała się era tworzyw sztucznych.  NB - dużo tworzyw sztucznych używa się w produkcji samochodów. Są to rzeczy powiązane ze sobą. Produkcja tworzyw sztucznych w ZSRR wynosi14 kg / osobę rocznie, pokazując realną siłę i nowoczesność tej gospodarki i to przy założeniu że 14 kg naprawdę istnieje co jest wysoce wątpliwe. Podobnie z produkcja samochodów i wielu innych rzeczy. I żadne magiczne zaklęcia tego nie zmienią."

W dziedzinie tworzyw sztucznych byliśmy zapożnieni od zawsze. I nadal jesteśmy !   W przemysłe tworzyw sztucznych wystepuje bardzo silny efekt mnoznikowy - jedno miejsce pracy generuje w otoczeniu trzy inne miejsca pracy !

Historie tworzyw sztucznych otwiera celuloid ( patent na produkcje z 1870 roku choc tworzywo znano wcześniej ), wulkanizowane gumy, bakelit ( 1907 ) a od konca lat trzydziestych poliamidy. Ogromna popularność zdobyly polistyreny, polipropyleny, poliestry, PVC.   

Do produkcji tworzyw sztucznych w swiecie ( obecnie ca 300 mln ton ) uzywa sie około 5% wydobytej ropy naftowej. Produkcja tworzyw sztucznych w swiecie rosnie ale w Europie stagnuje ze spadajacym swiatowym udzialem 19% przy zapotrzebowaniu 47.8 mln ton rocznie. Chiny z rosnącym udzialem 26% sa najwiekszym producentem tworzyw sztucznych w swiecie.
Najwiecej tworzyw sztucznych zuzywaja - Opakowania, budownictwo i motoryzacja ale sa one stosowane w praktycznie kazdej produkcji.
W Polsce wytwarzane są tylko podstawowe tworzywa masowe, jak poliolefiny (Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o.), polichlorek winylu (Anwil SA), polistyren (Sythos SA), politereftalan etylenu PET (Indorama), a także niektóre tworzywa techniczne, takie jak poliamidy i poliacetale (Azoty Tarnów, Rhodia). Technologia w nieomal 100% jest zagraniczna. Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o należy do Grupy LyondellBasell i Grupy ORLEN. Powinno to być przedmiotem głebokiego wstydu ze musieliśmy kupic za granicą prostacką technologie szeroko stosowana w komunistycznym NRD i Czechosłowacji dekady temu. Orlenem rzadzili wyjątkowi głupcy sterowani z tylnego siedzenia przez bezpieczniaków.  
Na rynku polskim obecni są przedstawiciele handlowi wszystkich wiodących światowych producentów tworzyw sztucznych.
Produkcja tworzyw sztucznych (ogółem w 2015 ) w Polsce wyniosła 2,94 mln ton. Per capita tyle tworzyw sztucznych produkowała RFN w 1970 roku czyli blisko poł wieku temu ! 
Polietylen – 376 tys. ton
Polimery styrenu – 132 tys. ton
Polistyren do spieniania – 82,3 tys. ton
Polichlorek winylu – 321 tys. ton
Polipropylen – 245 tys. ton
Kauczuk syntetyczny – 192 tys. ton

Eksport tworzyw ( 2010 rok ) dał Polsce zaledwie 1.25 mld euro a import pochłonął aż 3.53 mld euro. Sprzedajemy tanie tworzywa a kupujemy drogie. Taki robimy małpi interes.
Bilans materiałowy według GUS w 2014 roku dla najważniejszych typów tworzyw sztucznych oraz kauczuku syntetycznego pod względem przychodu.
Dla polietylenu bilans materiałowy pod względem przychodu wyniósł ogółem 1 062 105 ton (w tym produkcja - 348 168 ton; import - 712 055 ton).
Dla polipropylenu bilans materiałowy pod względem przychodu wyniósł ogółem 870 709 ton (w tym produkcja – 362 498 ton; import - 508 211 ton).
Dla polichlorku winylu bilans materiałowy pod względem przychodu wyniósł ogółem 498 034 ton (w tym produkcja – 275 159 ton; import 222 875 ton).
Dla polistyrenu bilans materiałowy pod względem przychodu wyniósł ogółem 466 277 ton (w tym produkcja 128 352 ton; import - 337 617).
Dla kauczuku syntetycznego bilans materiałowy pod względem przychodu  wyniósł ogółem 444 290 ton (w tym produkcja – 192 440 ton; import 251 850 ton).
Bilans materiałowy dla najważniejszych typów tworzyw sztucznych oraz kauczuku syntetycznego pod względem rozchodu.
Dla polietylenu bilans materiałowy pod względem rozchodu wyniósł ogółem 1 062 105 ton (w tym zużycie krajowe – 789 957 ton; eksport – 272 148 ton),
Dla polipropylenu bilans materiałowy pod względem rozchodu wyniósł ogółem 870 709 ton (w tym zużycie krajowe – 704 459 ton; eksport – 159 995 ton).
Dla polichlorku winylu bilans materiałowy pod względem rozchodu wyniósł ogółem 498 034 ton (w tym zużycie krajowe – 393 230 ton; eksport – 103 032 ton; zwiększenie zapasów – 1 772 ton).
Dla polistyrenu bilans materiałowy pod względem rozchodu wyniósł ogółem  466 277 ton (w tym zużycie krajowe – 383 817 ton; eksport – 82 460 ton).
Dla kauczuku syntetycznego bilans materiałowy pod względem rozchodu wyniósł ogółem 444 290 ton (w tym zużycie krajowe – 216 241 ton; eksport – 221 181 ton).

piątek, 20 stycznia 2017

Nowy paradygmat w swiatowej gospodarce 3

Nowy paradygmat w swiatowej gospodarce 3
Współczesnie firmy zarabiają na nowosciach, innowacjach i generalnie na  złozoności oraz trudnosci produkcji. Wyjatkiem są banki, ktore zarabiają na łatwej i prostackiej działalnosci. Ta wyjatkowość traktowania została potwierdzona przez dyktat TBTF = Too Big To Fail – zbyt duży aby upaść. Państwa i podatnicy musiały zabrac sie za ratowania upadajacych banków a ich prezesi wyplacali sobie monstrulane premie i nagrody za doprowadzenie banku do upadku  ! 
Niezwykle opornie idzie stawienie oszustów przed sadem. Wiadomosc sprzed kilku dni: "Pierwsza decyzja hiszpańskiego sądu skazująca na karę więzienia bankierów. Pięciu byłych dyrektorów kasy oszczędnościowej z Galicji spędzi w zakładzie karnym dwa lata - zdecydował Sąd Najwyższy. Wiedząc, że kasa oszczędności jest na skraju bankructwa, wypłacili oni sobie 20 milionów euro odszkodowania. Sąd uznał, że dopuścili się nieuczciwego zarządzania placówką i sprzeniewierzyli pieniądze...Będą musieli też zapłacić 10 milionów euro odszkodowania. Sąd uznał, że postępowanie skazanych wykracza poza nieumyślne działanie i jest - jak to określił w uzasadnieniu do wyroku - "ewidentnym aktem przywłaszczenia w celu wzbogacenia się""

"Madrosc" i inteligencja zarzadow i pracownikow tych banków wyraziła sie naprodukowaniem wielkich gor "złych długów". Media zajmowały sie rozkodowaniem hasła - złe długi. Otoz juz w momencie udzielania kredytu firmon i osobom, prawie zawsze z naruszeniem procedur i zasad ostroznosci, mozna było z duzym prawdopodobieństwem załozyć ze pieniądz będzie stracony ! Takich to mamy w bankach mędrców. Wyglada na to ze instytucji TBTF jest teraz jeszcze wiecej niz przed kryzysem i sa on jeszcze bardziej spasione. Do 2011 roku koszt uratowania banków w kryzysie wyniósł rownowartosc około 25% PKB Stanów Zjednoczonych i krajów Unii Europejskiej.

Rzucmy okiem na panujące stosunki w Polsce. Ktoś starszy i mądrzejszy ale stojący w cieniu, pilotował i pilotuje karierę Leszka Czarneckiego i jego firm. Gdy ujawniono geneze sukcesów Czarneckiego skończyla sie dobra passa a szemrane Imperium jest na zakręcie.
Działaniami Czarneckiego dawno powinna sie zająć prokuratura państwa teoretycznego ale jak widać coś ją powstrzymuje, podobnie jak to było w przypadku Amber Gold. Nawet sądy tuszują afery Getin Banku.
Leszek Czarnecki podjał współprace z SB w 1980 roku w wieku 18 lat jako uczen liceum. TW Ernest donosił SB na kolegów, za co był wynagradzany finansowo. Biznesmen współpracował z peerelowskimi służbami przynajmniej sześć lat, wykazując "dużą aktywność i inicjatywę operacyjną". Czarnecki był także pozniej kontaktem operacyjnym "Ternes".
 "W tym czasie dostarczał pisemne i ustne informacje dotyczące m.in. wybranych osób i rodzin, środowiska studenckiego i naukowego. Składał m.in. relacje ze spotkań, zebrań i działalności Niezależnego Związku Studentów, z przebiegu strajków na terenie Politechniki Wrocławskiej, w których osobiście uczestniczył". Jako TW "Ernest" współpracował z SB przez trzy lata, przekazując informacje funkcjonariuszom co najmniej 90 razy. Jak wynika z akt, Czarnecki "wykazywał dużą aktywność i inicjatywę operacyjną". Inwigilował kolegów z III Liceum Ogólnokształcącego we Wrocławiu, a jego donosy były wysoko oceniane. "Ernest" był opłacany za swoją działalność. Czarnecki był zaufanym współpracownikiem SB. Do tego stopnia, że w 1982 roku rozpoczął pracę dla Departamentu I SB, czyli dla wywiadu pod pseudonimem "Ternes".

 Niejasne, nieprzejrzyste, szemrane, ryzykowne i ciemne interesy Czarneckiego powinny byc przedmiotem śledztw i powinny jako naruszajace porzadek prawny, byc dawno zamkniete. Ale jakieś tajemnicze siły czuwają nad Czarneckim. Załatwiły mu droga korupcyjna koncesje na bank i "prawo" do oszukiwania klientów.

Cytaty z  "Na progu konwergencji: stratyfikacja społeczna w krajach Europy Środkowo-Wschodniej", Henryk Domański. Warszawa : IFiS PAN, 1996.
"Bezspornie, udział osób zajmujących pozycje objęte nomenklaturą
był wśród właścicieli relatywnie wyższy niż udział osób, które do
nomenklatury nie należały. Będąc w 1988 r. dyrektorem przedsiębiorstwa
 państwowego albo wysokim funkcjonariuszem w hierarchii partyjno-
rządowej, miało się w latach dziewięćdziesiątych co najmniej 0,60
więcej szans na założenie własnej firmy. Mniej więcej taką przewagę mieli
członkowie nomenklatury nad osobami spoza tego kręgu w Czechach,
Polsce, Słowacji i na Węgrzech, niezależnie od poziomu wykształcenia

Dane nie nasuwają wątpliwości, że w każdym z krajów samorekruta­cja
była czynnikiem ważniejszym.
Posiadanie w 1988 r. własnej firmy dawało kilkakrotnie większe szanse
na utrzymanie pozycji właściciela
w latach dziewięćdziesiątych w porównaniu z możliwościami wejścia do
tej kategorii z zewnątrz. Na Węgrzech stosunek tych szans kształtował się
jak l do 4,56 na korzyść osób będących właścicielami w 1988 r.
W Słowacji i Polsce przewaga ta była mniej więcej pięciokrotna, w Rosji
ponad siedmiokrotna, a mieszkańcy Bułgarii i Czech, którzy w 1988 r.
zajmowali się prywatną przedsiębiorczością kontynuowali ją w latach
dziewięćdziesiątych, jeszcze częściej - ponad 8 i 9 razy, w stosunku do
osób będących nuworyszami w tej branży .

W Polsce członkowie nomenklatury byli reprezentowani
wśród właścicieli o 0,65 częściej niż ludzie spoza tego kręgu, a
w społeczeństwie czeskim o 0,67.
Dawało to im ponad dwukrotną przewagę nad korzyściami, które
uzyskiwało się np. z tytułu ukończenia szkoły wyższej w porównaniu
do szkoły średniej - w Polsce każdy rok nauki
związany był z sześcio-, a w Republice Czeskiej z pięciopunktowym
przyrostem szans na wejście do kategorii prywatnych przedsiębiorców.

Bardziej opłacało się być prominentem niż studiować, jeśli priorytetem
w hierarchii wartości była własna firma - ten demagogicznie brzmiący
wniosek jest w świetle danych całkowicie uprawniony, choć trzeba mieć
świadomość, że w rzeczywistości ci, którzy mieli wyższe studia, zaj­
mowali też wysoką pozycję w hierarchii biurokratycznej; nie były to
rzeczy rozdzielne.

Po przyjrzeniu się różnym procesom kształtującym przynależność
do kategorii prywatnych przedsiębiorców, stwierdzamy więc, że na­
wpływ z byłej nomenklatury nie był na pewno czynnikiem decydującym,
ale jednym z wielu."

Od lat mówi się o zwalczaniu lichwy. Ale jakoś to idzie tak niemrawo jakby tajemniczy ktos sypał piach w tryby i wkladał kij w szprychy. Taki sam potężny a niewidzialny ktoś jak ten w Amber Gold i interesie Czarneckiego. 
"Chcemy stworzyć normy prawne, które w sposób skuteczny będą pozwalały bronić bezpieczeństwa w tym bardzo ważnym obszarze, aby cwaniacy, przestępcy wykorzystujący niewiedzę, ufność i podeszły wiek Polaków nie mogli czynić im bezkarnie krzywdy" - oświadczył minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro podczas konferencji prasowej poświęconej tematyce walki z lichwą.
Ziobro powiedział dziennikarzom, że dotychczac około 90% postępowań prokuratorskich w tego typu sprawach kończy się albo odmową śledztwa, albo jego umorzeniem.

poniedziałek, 16 stycznia 2017

Nowy paradygmat w swiatowej gospodarce 2

Nowy paradygmat w swiatowej gospodarce 2

Obecnie kreowane przez wielkie Banki Centralne z niczego biliony dolarów, są prawie za darmo przekazywane komercyjnym bankom, ktore nastepnie "inwestują" w  przeróżne papiery, takze w długi bankrutów ! Przejmowane są aktywa a w tym dobre przedsiebiorstwa. Pieniądze te do fizycznej gospodarki, do szeregowego obywatela i na detaliczny rynek prawie nie docierają. Służa do stabilizacji systemu z górą niespłacalnych długów i chronią dłużników przed bankructwem oraz służa do przejmowania aktywów .
Banki Centralne tworzą biliony w imieniu państwa, gospodarki i społeczeństwa. Jest więc nonsensem ze korzyść z kreacji pieniadza odnoszą tylko banki komercyjne ! Korzyść z kreacji pieniądza ma należeć do narodu a nie do banksterów.

Sektor FIRE ( Finance, Insurance, and Real Estate czyli finanse, ubezpieczenia i nieruchomości ) jest rakowaciejącą, pasożytniczą naroślą na gospodarce i społeczeństwie. Niewiele daje a bardzo dużo kosztuje i generuje ogromne ryzyko systemowe. 

W Polsce trzeba zrobić porządek z bankami i zachodnimi koncernami, monstrualnymi oszustwami na podatku VAT i akcyzie oraz podatku CIT. Trzeba sciąć łeb hydrze korupcji.
Andrzej Sadowski: "Zmieńmy raj podatkowy dla korporacji w raj dla pracowników i małych przedsiębiorstw".

Do podstawowych zadań banków komercyjnych należą:
-Obsługa systemu transakcyjnego. Obecnie jest ona coraz bardziej zautomatyzowana i bezgotówkowa. Stąd liczne masowe zwolnienia personelu banków i zamykanie fizycznych placówek. Stąd tez możliwość automatycznej obsługi wielkiej ilości klientow przez super BC i pozbycia sie zbędnych pasożytniczych banków.
Systemy transakcyjne w ogólności służą do przetwarzania transakcji. Wspołcześnie wystepują powszechnie. Oprócz systemów bankowych są to elementy systemów  telekomunikacyjnych ( rozliczenia i autoryzacje dostępu ), systemy giełdowe, systemy kasowe w supermarketach, systemy rezerwacji miejsc i biletów, systemy rozliczania opłat okresowych za media czy lokale, systemy obsługi magazynów i hurtowni. Systemy transakcyjne maja portale aukcyjne czy systemy platnosci jak PayPay. Wspólcześnie standardowe systemy transakcyjne sa tanie lub nawet bardzo tanie. Takze informatyczne systemy banków są tanie. Bywa że systemy bankowe są  niedopracowane i występują awarie uniemozliwiajace obsługe transakcji. W "polskich" bankach awarie są nagminne.
Od systemu transakcyjnego banków oczekujemy niezawodności i niskiej ceny usług. "Polskie" banki nie spełniaja w tej mierze oczekiwań i wymagań.
Elektroniczne, zdalne systemy transakcyjne oszczędzają czas klientów. Zamiast wypelniac druczki przelewow czynszu, za gaz, wode i energie elektryczna a nastepnie stac w kolejce do okienka pocztowego czy bankowego, gdziekolwiek mozemy w wolnej chwili kliknac przelewy. Oplaty za drobne przelewy raczej dalej powinny malec. W koncu na rachunkach biezacych banki praktycznie nic nie placa klientom. 
Na marginesie warto zauwazyc ze zmienił sie model systemu transakcyjnego ale banki wcale nie muszą byc częścia tego systemu.

-Zbieranie depozytów i na ich podstawie udzielanie kredytów inwestycyjnych dla firm i kredytów konsumenckich dla osób fizycznych. Kredyty moga tez być udzielane z pożyczek zaciągnietych w innym banku lub w Banku Centralnym. Banki udzielając kredytu de facto tworzą pieniadz. Funkcja ta raczej powinna byc zarezerowana dla BC jako reprezentanta interesu ogólu obywateli. 

-Banki dystrybują rządowe obligacje skarbu państwa. Powstaje publiczny dług jako pieniadz w obiegu. Banki wykonują rózne czynności pomocnicze.  Wspólczesnie dzialy "inwestycyjne" banków zajmują się wysoce ryzykowaną spekulacją.

Działalność bankierska jest wysoce dochodowa. Poważne państwa ustaliły limity udziału obcego kapitału w swoim systemie finansowym.
"Specjalisci" podejmujący w bankach decyzję udzielenia kredytów winni oceniać wielkość i jakość zabezpiecznia i celowość udzielenia kredytu i ryzyko niewypłacalnosci. W praktyce wiarogodność kredytowa jest wyssana z palca.

Po przyjeciu Euro w krajach Południowej Europy, bardzo niski poziom stóp procentowych, nieadekwatny do prymitywnych gospodarek, doprowadził do stymulowania sztucznego boomu w oparciu o tani kredytu. Skutkiem taniego importu doszło do zamykania lokalnej wytwórczości i prymitywizacji gospodarki i gwałłtownego pogorszenia bilansu handlowego. Za kredyty w Euro powstała też banka w nieruchomościach.

W normalnie funkcjonującej i rozwijajacej sie gospodarce opłaci sie inwestować w środki trwałe po to aby gospodarke modernizować i czynić ją coraz bardziej złożoną i konkurencyjną międzynarodowo. W epoce Złotej Ery Kapitalizmu mnoznik inwestycyjny (mnożnik inwestycyjny sformułował John  Maynard Keynes) będacy stosunkiem całosciowego przyrostu PKB na kazdy zainwestowany w środki trwałe dolar, przekraczał nierzadko 5-6 razy.
W Unii Europejskiej mnoźnik ten w okresach 1996-2001, 2003-2007 i 2011, osiągnął średnioroczny poziom 4,04 raza. W Polsce w okresie 1992-2000 wyniósł średnio  3,37, by spaść  w okresie 2004-2008 i 2011 do zaledwie 2,85. Ten spadek mnożnika  jest zastanawiająco zły i moze byc skutkiem oszustw zachodnich koncernów ogromnie zawyżajacych koszty inwestycji tak aby nie płacic w Polsce w ogóle podatku CIT
Nie wiadomo czy to prawda ale nawet w radzieckiej gospodarce w okresie 1971-1985, mnożnik inwestycyjny wynosił 4,4 raza. Im mniej udane inwestycje tym mniejszy mnożnik. Oczywiscie moze on być mniejszy od jedności co oznacza pewna strate kapitału a nie jego pomnożenie. "Inwestycje" w Grecje sa modelowym przykładem spalenia kapitału.

Kapitał ulokowany w budowe mieszkań  tam gdzie są one potrzebne i chętnie kupowane przez tych ktorych na nie stać, takze przynosi korzyść.
Inwestowanie w nowe moce produkcyjne ma sens gdy na produkty jest rynek. Eksport pozwala inwestorom w nowe moce produkcyjne sporo zarabiac kosztem importującej ofiary, gdzie inwestycje ( i mozliwośc pomnożenia kapitału ) są zablokowane. Totez każdy normalny rząd broni sie przed niechcianym importem nogami i rękami po to aby swoją nadwyżke kapitału bardzo rentownie zaanagazowac w swoje inwestycje i powstrzymać agresora - ekportera.
"Polskie" banki udzielając frankowych kredytów na mieszkania stworzyły bardzo poważne ryzyko systemowe i polski system powinien jest odpowiednio potraktować.

Wrócmy teraz do idei Banku Centralnego jako super bezpośredniego ( bez pasożytniczych pośredników ) banku dla wszystkich podmiotów. Powstaje pytanie jak on ma przejąć od obecnych banków klientów.
-Wszystkie spółki skarbu państwa oraz instytucje panstwowe i samorządowe oraz ich pracownicy przenoszą rachunki do "BC". Tak naprawde ten BC to będą wszystkie w 100% polskie banki. Ponieważ polskojezyczne media są opanowane przez dywersyjny kapitał niemiecki trzeba to zrobić po cichu i bez zbędnego rozglosu i pośpiechu.
-"BC" bedac zautomatyzowany i mając dostęp ( takze pośredni o czyn napisano dalej ) do baz danych państwa ( jest to wykluczone w przypadku zagranicznych banków komercycjnych z uwagi na bezpieczeństwo ) może znacznie konkurencyjnej ( bardzo sprawnie) i mniej ryzykownie udzielać kredytów czyli z mniejszą marzą co przyciągnie klientów. Wreszcie tajemnice polskich przedsiebiorstw przestaną przeciekać na zachód przez zachodnie banki żadające przeróznych informacji przy udzielaniu kredytu.
-Ustawowo zgodnie ze swiatowymi wytycznymi regulujemy sprawę pokrycia kosztów generowanego przez banki ryzyka tak aby wpłaty na fundusz mający zaspokoić klientów upadłych banków były proporcjonalne do wygenerownego ryzyka. Regulacji takiej zreszta wymagają nowe światowe regulacje.
Klientom ryzykownych banków obniżamy próg gwaratowanego świadczenia na wypadek upadku banku. Dla bankow dobrych próg może wynosić 100 k Euro a dla kiepskich 5 tysięcy euro lub mniej. Klienci sami opuszczą złe banki, które wpuściły klientów w zasadzke frankową lub oszukują klientów. Banki te bez problemu można ukatrupić wytaczając dodatkowo zarządom sprawy karne o oszustwo. Aby to zrobić trzeba miec nieskorumpowaną prokurature i sądy rozumiejace kto tu jest suwerenem w kraju i dla kogo mają pracować. Dobre zagraniczne banki powinny pozostać nieosłabione aby BC miał konkurencje. Bez konkurencji BC może zwyrodnieć.  

Polska jako PRL miała funkcjonujące siermiężne banki.  Trzeba wrócić do zdarzeń z epoki złodziejskiej transformacji ustrojowe aby zrozumieć logike systemu.
Jednostroną decyzją na progu transformacji gwałtownie podniesiono dłuznikom ( naruszajac Konstytucje, Kodeks Cywilny i Kodeks Karny nie mówiac o rozsadku, uczciwości, zaufaniu do panstwa i dobrych zwyczajach ) odsetki od kredytów do poziomu super -lichwiarskiego obiektywnie uniemozliwiającego ich spłate. Ludzie tracili budowane domy i dalej byli dłuznikami. W pułapkę długu wpadły państwowe firmy a takze rolnicy. Często kończylo sie nonsensowymi bankructwami firm i banki nie odzyskiwały juz nic.
Banki udzielały byłej komunistycznej nomenklaturze wielkich kredytów, których ta nie spłacała i nie miała zamiaru spłacać majac gwarancje bezkarności opiekunów w byłej SB i obecnych WSI.
Suma sumarum podatnicy musieli ratować banki ! Banki po uratowaniu przez podatnika za psi grosz sprzedawano zagranicy. Milcząco argumentowano ze tylko zagraniczny własciciel jest w stanie chwycić bydło za morde i zakończyc z wyłudzaniem kredytów przez bezkarnych ludzi chronionych przez bezpieczniaków. Banki były bezpieczniackicm siedliskiem i stąd te rażące naruszenia  prawa i logiki i oszustwa. Ta argumentacja nie była pozbawiona podstaw. Na Ukrainie oligarchia zrodzona z nomenklatury sprowadziła kraj na samo dno ! Tak więc o wiele lepsza była nawet złodziejska ale zagraniczna prywatyzacja niż pasienie zbrodniczej  pokomunistycznej nomenklatury.
Kolejną historią było masowe niepłacenie za dostarczone towary lub usługi. Firmy albo nie mialy pieniędzy albo dochodziło do oszustw. Zorganizowano więc faktycznie "zatory płatnicze" dezorganizujące gospodarke.
Za całość czyli 80% całego sektora bankowego otrzymaliśmy za polskie banki śmieszne 25 miliardów złotych.

Polska sprzedała udziały w banku PKO SA Unicredito za 1 mld dolarów ( w 1999 roku za ówczesne 3,93 mld złotych ) czyli za bezcen. Unicredito az do polonizacji banku wypłaciło sobie conajmniej 12 mld złotych zysku - dywident z banku ( dywidenda łączna od 2001 do 2015 wyniosła 22,1 mld zł licząc bez odsetek ). Po czym niedawno idiotycznie odkupilismy udziały straszliwie przepłacając.
Unicredit jest największym włoskim bankiem. Ma ponad 80 mld euro złych, już  ustalonych kredytów, ale z pewnoscią jest ich dużo więcej. Dołował jego kurs giełdowy. Bank na gwałt musi szukac kredytów aby nie upaść.
Idiotyczne odkupienie PKO od Unicredito spowodowało gwałtowny skok kursu gieldowego Unicredito do poziomu 2,638 Euro.  Wzrost kursu zaskoczył nawet "Wall Street Journal".  Paul J. Davies „Italy Is Up Against the Wall With Bank Bailout” napisał  że “coś dziwnego się stało” gdyż akcje włoskich banków wzrosty najsilniej od 2009 r.: „Amid all of this uncertainty, something strange happened. Italian banks had their best stock price performance since 2009 before Friday afternoon”, a liderem wzrostu był Unicredit z 28,55% wzrostem ( WSJ - “Va Bene”).
Unicredito miało tez turecki bank Yapı Kredi. Bank ten ma 22,1 mln klientów , 82,97 mld dolarów aktywów i 965 oddziałów. Unicredito niedawno sprzedało za półdarmo ten bank tureckiej  Koc Group. Ponieważ Turcją zelazną reką rządzi Erdogan to nawet nie było mowy o "turkizacji" czy o okradaniu Turków aby ratowac włoski bank. Mozna sie domyślec że za propozycje taką można tam sie w try znależść w więzieniu.
Transakcja odkupienia PKO SA jest kompletnie absurdalna. Owszem mogliśmy bank wziąć z powrotem za darmo ale nic ponad to. Unicredito latami okradało Polaków !

Od lat wzrasta udział transakcji bezgotówkowych. W obrocie gospodarczym transakcje gotówkowe są już rzadkością. Walizkami pieniędzy płaci sie w handlu narkotykami i bronią, papierosami i alkoholem bez akcyzy i VAT. Gotówką płaci się w przemycie. Gotówką płaci sie łapowki choc udział tej metody maleje na rzecz bardziej adekwatnych do stopnia rozwoju społecznego i bardziej wyrafinowanych metod. Gotówką płaci się prostytutkom. Tradycyjnie płaci sie gotówką "szarym" budowlancom. Nieuczciwi pracodawcy nielegalnie płacą część wynagrodzenia pracownikom  pod stołem. Dopiero gdy pracownicy przechodzą na emerytury jest dramat, płacz i zgrzytanie zębami.
Najstarszy zawód świata nadal będzie funkcjonował. W siermiężnym PRL hotelowe prostytutki oddające się dolarowym gościom tajnie nadzorowała Milicja i SB. Prostytutki były okresowo badane przez lekarzy a w razie stwierdzenia choroby leczone i wycofane z aktywności. Prostytutki dla obcokrajowców były całkowicie bezpieczne. Pora chyba temat prostytucji w Polsce ucywilizować. Ilość zarażonych chorobami płciowymi jest za duża a nieleczony syfilis degraduje chorego psychicznie i fizycznie czego wymierne  szkody są potezne. W ciągu ostatniej dekady liczba przypadków zachorowania na kiłę w przeliczeniu na 100 tysięcy osób wzrosła blisko dwukrotnie do 4,17, podał Państwowy Zakład Higieny. Ogromny jest nastepczy koszt zakażenia wirusem HIV.
NB. Niemieccy Zieloni chcą, by państwo niemieckie opłacało niepełnosprawnym usługi prostytutek. Seks ich zdaniem to podstawowa ludzka potrzeba i każdy musi mieć możliwość jej zaspokojenia.
Brak jest konkretnych danych ale skumulowane skutki finansowe używania narkotyków są z pewnoscią poteżne. Rozwiazaniem, choćby połowicznym, jest legalna sprzedaż rekreacyjnej marichuany także w postaci papierosów z jej dodatkiem. Chętni i ciekawscy z pewnoscią zapłacą 60-100 złotych za legalną paczkę papierosów z marichuaną. Akcyza i VAT od tych papierosów wspomoze leczenie uzależnień.
System bezgotówkowy jest nieprzyjazny imigrantom a w wypadku imigrantów islamskich moze i powinien służyć do ich nadzorowania i prewencyjnych deportacji.   

Mikropłatnosci smartfonami rozwiązują problem bardzo drobnych płatności. Z eliminacji gotówki wynikają nieomal same korzyści.
Znika niebezpieczny transport i przechowywanie duzej ilości gotówki i podnosi się bezpieczeństwo transakcji.
Na wypadek wojny i dewastacji sieci telekomunikacyjnej nalezy jednak trzymać w lokalnych skarbcach stosowne zapasy gotówki. Aby uczynić je nie podatnymi na kradzież winny one miec przyszłe daty emisji  i odróznialne numery serii czy specjalne elementy graficzne.
Zwolennicy gotówki argumentują że system bezgotówkowy stwarza ciasną sieć inwigilacji. Nikt to wydaje legalnie zarobione pieniądze nie musi sie o nic martwić. Pisemne umowy, rejestracje czy wpisy włascicieli do ksiąg wieczystych są pożyteczne. Oczywiście wrogowie transakcji bezgotówkych powinni mówić tylko o sobie a zwłaszcza o tym dlaczego boją sie tej rzekomej inwigilacji i półjawności. Autor dokonując zakupów w miare mozliwosci obserwuje płatności. Bywa tak ze wszyscy w kolejce płacą kartami płatniczymi ! Ale zdarza sie ze brudny i śmierdzący klient kupuje piwo, tanie wino lub wódke za gotówke.
Kloszardzi i menele byli, są i będą. Dobrowolnie wybrali ten styl życia. Im pomagają noclegownie i stołówki. I tak ma byc. Natomiast zupełnie czym innym jest wyjście z niezawinionej bezdomości. Tylko że ci bezdomni nie kupują alkoholu i nic nie mają przeciwko przedpłaconym kartom płatniczym.    

W proponowanym automatycznym procesie przyznania kredytu przez BC korzysta się z baz danych państwa. Obecnie przerózne bazy danych istnieją  bezcelowo. Bardzo szybko zostaną wyłapane wszelkie niespojności i sprzeczności w danych.
Przykladowo na podstawie informacji o ilości mandatów drogowych i skazujacych wyrokach za spowodowanie wypadku można łatwo ocenić dodatkowe ryzyko przedwczesnego zejścia ze swiata lub utraty zdolności zarobkowania przez kredytobiorce. Powinno to ubocznie poskutkowac ostrożniejszą jazdą przez młodych kierowców. 
Automatyczny proces oceny ryzyka kredytu powinien dostarczyc funkcje pokazującą prawdopodobieństwo - ryzyko niespłacenia kredytu zarówno w funkcji jego wielkosci jak i czasu spłaty.
Po pęknięciu bańki nieruchomości wyszły na jaw niezwykle prymitywne, skandalicznie i głupie metody oceny ryzyka przy kredytach na nieruchomości dla NINJA: „no income, no job, no assetts” czyli brak dochodu, brak pracy, brak majątku. Banki uznawały kredytobiorce za wiarygodnego nie biorąc pod uwage w ogóle informacji o jego wykształceniu, pracy, dochodach i stanie majątkowym.
Automatyzacja przyznania kredytu na podstawie baz danych państwa eliminuje wyłudzenia kredytów na podstawie fałszywych lub skradzionych dokumentów tożsamosci czy na przykład dokumentów o zatrudnieniu i dochodach.
Konstrukcja funkcji oceniającej ryzyko kredytowe nie jest prosta. Na tle dośc prostych obecnych systemów bankowych jest wręcz  bardzo skomplikowana. Ale potencjalna korzyść z niej jest przeogromna. Sama funkcja powinna sie modyfikowac na podstawie latami spływajacych danych aby ciasno trzymać sie zmieniajacej sie rzeczywistości.

Mówiąc o virtualnych specjalistycznych oddziałach, gałeziach i branzach BC pamiętajmy że bańki spekulacyjne generowane były kolejno w róznych branżach. Wielkie zapotrzebowanie na kredyty w branzy nieproporcjonalne do udziału branży w tworzeniu PKB od razu powinno wywołac podniesienie żądanego oprocentowania kredytu.     

Cały polski system finansowy i podatkowy wymaga poważnych zmian. Zacytowany Andrzej Sadowski podobnie jak inni eksperci twierdzi ze obecny system podatkowy to kłebek nonsensów stworzony dla oszustów.
Kosztem powinna byc tylko opłacona faktura. Sciągane musza być alimenty i przy porzuceniu płatności gotówką pracownikom będzie to ułatwione. Egzekucji powinien podlegać także kapitał początkowy ubezpieczenia społecznego. Zwrot podatku VAT ponad wysokość zapłaconego podatku CIT powinien być absolutnym wyjątkiem.  I tak dalej.

sobota, 14 stycznia 2017

Komisja Sledcza d/s Amber Gold w ampułce

Komisja Sledcza d/s Amber Gold w ampułce
 
Sejmowa Komisja Sledcza do sprawy afery Amber Gold pyta przesłuchiwanego prokuratora, jak sie Pan nazywa ?
.......... 18 sekund oczekiwania..... Nie pamietam. Nie wiem.

wtorek, 10 stycznia 2017

DEKLARACJA NIEPODLEGLOSCI

DEKLARACJA NIEPODLEGLOSCI

  DEKLARACJA NIEPODLEGŁOŚCI ZŁOŻONA 4 LIPCA 1776 ROKU PRZEZ PRZEDSTAWICIELI STANÓW ZJEDNOCZoNYCH AMERYKI NA GENERALNYM KONGRESIE

Ilekroć wskutek biegu wypadków koniecznym się staje dla jakiegoś narodu, by zerwał więzy polityczne łączące go z innym narodem i zajął wśród potęg ziemskich oddzielne i równorzędne stanowisko, do którego upoważniają go prawa natury i jej Bóg, to właściwy respekt wymaga, aby naród ten podał powody, które zmusiły go do oderwania się.

Uważamy następujące prawdy za oczywiste: że wszyscy ludzie stworzeni są równymi, że Stwórca obdarzył ich pewnymi nienaruszalnymi prawami, że w skład tych praw wchodzi życie, wolność i swoboda ubiegania się o szczęście, że celem zabezpieczenia tych praw wyłonione zostały wśród ludzi rządy, których sprawiedliwa władza wywodzi się ze zgody rządzonych, że jeżeli kiedykolwiek jakakolwiek forma rządu uniemożliwiałaby osiągnięcie tych celów, to naród ma prawo taki rząd zmienić lub obalić i powołać nowy, którego podwalinami będą takie zasady i taka organizacja władzy, jakie wydadzą się narodowi najbardziej sprzyjające dla szczęścia i bezpieczeństwa. Roztropność, rzecz jasna, będzie dyktowała, że rządu trwałego nie należy zmieniać dla przyczyn błahych i przemijających, doświadczenie zaś wykazało też, że ludzie wolą raczej ścierpieć wszelkie zło, które jest do zniesienia, aniżeli prostować swoje ścieżki przez unicestwienie form, do których są przyzwyczajeni. Kiedy jednak długi szereg nadużyć i uzurpacji, zmierzających stale w tym samym kierunku, zdradza zamiar wprowadzenia władzy absolutnej i despotycznej, to słusznym i ludzkim prawem, i obowiązkiem jest odrzucenie takiego rządu oraz stworzenie nowej straży dla własnego przyszłego bezpieczeństwa. Taką właśnie cierpliwość wykazały Kolonie, lecz taka właśnie konieczność zmusza je teraz do zmiany dotychczasowego sposobu rządzenia. Historia rządów obecnego króla Wielkiej Brytanii to historia stale powtarzających się krzywd i uzurpacji, które wszystkie miały na celu ustanowienie absolutnej tyranii nad tymi Stanami. Bezstronnemu światu udowodnią to przedstawione fakty: król odmówił swej zgody na prawa najbardziej istotne i konieczne dla dobra publicznego; zabronił swoim gubernatorom ustanawiać prawa wymagające niezwłocznego stosowania, a nabierające obowiązującej mocy dopiero wtedy, gdy uzyskają jego zgodę. Sam jednak niegodziwie to zaniedbywał; zabronił wydawania wszelkich innych zarządzeń służących wielkim skupiskom ludzi, dopóki ludzie ci nie zrezygnują ze swego prawa przedstawicielstwa w ciele ustawodawczym, prawa dla nich nieoszacowanego, a groźnego tylko dla tyranów; zwoływał ciała ustawodawcze nie tam, gdzie zwykle się zbierały, lecz w miejscu niewygodnym i odległym od archiwów, w których przetrzymuje się protokoły publiczne, po to tylko, by móc wymóc na nich zgodę na swe pociągnięcia; ciągle rozwiązywał izby przedstawicielskie za to, iż przeciwstawiały się z męską stanowczością jego zakusom na prawa ludu; po takim rozwiązaniu przedstawicielstw nie zezwalał on długi czas na dokonanie wyboru następnych, przez co władza ustawodawcza, której zniszczyć nic nie zdoła, wracała w ręce szerokich rzesz ludu, aby ją sprawował, kraj zaś jednocześnie wystawiony był na wszelkie niebezpieczeństwa najazdu z zewnątrz jak i na rozterki wewnętrzne; starał się on nie dopuścić do zaludnienia tych Stanów i w tym celu przeciwstawił się naturalizacji cudzoziemców, zabraniając wprowadzenia nowych ustaw zachęcających do imigracji oraz ustanawiając trudniejsze warunki dla nowego zawłaszczania ziemi; utrudniał on wykonanie sprawiedliwości, odmawiając swej zgody na prawa ustanawiające władze sądowe; uzależnił naszych sędziów wyłącznie od swej woli, jeśli chodzi o sprawowanie ich urzędów, wysokość ich pensji i jej wypłatę; utworzył całą masę nowych urzędów i nasłał tutaj szarańczę nowych urzędników, aby nękali nasz lud i zjadali jego zasoby; utrzymywał wśród nas w czasie pokoju stałe wojska, bez zgody naszej władzy ustawodawczej; uczynił wojsko niezależnym i wyższym od władzy obywatelskiej; połączywszy się z innymi starał się podporządkować nas obcemu sądownictwu, którego nie uznaje nasza konstytucja i które nie zostało zatwierdzone przez nasze prawo; wyraził swą zgodę na bezprawne ustawy o kwaterowaniu dużych jednostek zbrojnych wojsk pomiędzy nami; o osłanianiu ich przy pomocy śmiechu wartych procesów od jakiejkolwiek kary za morderstwa, jakich dopuściliby się na mieszkańcach tych Stanów; o przecięciu naszego handlu ze wszystkimi częściami świata; o narzucaniu na nas podatków bez naszej zgody; o pozbawieniu nas w wielu wypadkach dobrodziejstwa sądów przysięgłych; o wywożeniu nas za morza celem sądzenia tam za rzekome przestępstwa obrazy; o zniesieniu wolnego systemu praw angielskich w sąsiedniej prowincji i ustaleniu tam arbitralnego rządu, o powiększeniu jej terytorium po to, aby stała się ona równocześnie przykładem i dogodnym narzędziem wprowadzania tych samych absolutnych rządów w tych Koloniach; o odbieraniu nam naszych swobód, znoszeniu najbardziej cennych dla nas praw i zmienianiu w sposób zasadniczy formy naszych rządów; o zawieszaniu naszych własnych ciał ustawodawczych i o tym, że obce sądy posiadają prawo wydawania ustaw dla nas we wszelkich wypadkach; zrzekł się tutaj, ogłaszając, iż jesteśmy wyjęci spod jego opieki i rozpoczął wojnę przeciwko nam; splądrował nasze morza, zniszczył nasze wybrzeża, spalił miasta i zgładził wielu ludzi; równocześnie przerzucił tutaj wielkie armie obcych najmitów, aby dokończyły dzieła śmierci, spustoszenia i tyranii już rozpoczętego wśród okrucieństw i perfidii, które ledwie dadzą się porównać z najbardziej barbarzyńskimi czasami, a które całkowicie niegodne są głowy cywilizowanego narodu; zmuszał on naszych obywateli wziętych do niewoli na otwartym morzu do skierowania broni przeciwko własnemu krajowi, do tego, by stali się katami swoich przyjaciół i braci albo też by padli sami z ich rąk; wzniecał on wewnętrzną rebelię wśród nas i starał się nasłać na mieszkańców naszych kresów bezlitosnych dzikich Indian, których znaną taktyką jest mordowanie ludzi bez względu na wiek, płeć i stan.
W każdej fazie naszego uciemiężenia składaliśmy w jak najpokorniejszy sposób prośby o naprawianie krzywd naszych. Jedyną odpowiedzią na nasze petycje były zwykle ponowne krzywdy. Król, którego tyrański charakter wystąpił wyraźnie poprzez każdy z tych aktów, nie godzien jest, aby być władcą wolnego narodu. Bryttyjscy nasi bracia nie mogą skarżyć się, iż nie zwracaliśmy się do nich.
Uprzedzaliśmy ich od czasu do czasu o tym, że ich ustawodawstwo próbuje w sposób nieuzasadniony rozciągnąć swą władzę sądową na Stany Zjednoczone.
Przypominaliśmy im o okolicznościach, w jakich emigrowaliśmy i osiedliliśmy się tu, odwoływaliśmy się do ich wrodzonej sprawiedliwości i wielkoduszności i zaklinaliśmy ich na węzły naszego pokrewieństwa, aby potępili te nieprawości, które nieuchronnie muszą przerwać istniejący między nami związek i stosunki wzajemne. Jednakże oni również głusi byli na głos sprawiedliwości i pobratymstwa. Dlatego musimy pogodzić się z koniecznością naszego odseparowania się od nich i traktowania ich podobnie jak pozostałe ludy: jako wrogów w czasie wojny, a przyjaciół w czasie pokoju.
Dlatego my, przedstawiciele Stanów Zjednoczonych Ameryki zebrani na Kongresie Ogólnym, odwołując się do Najwyższego Sędziego Świata, uroczyście ogłaszamy i oświadczamy w imieniu wszystkich ludzi dobrej woli tych Kolonii, że połączone Kolonie są i mają słuszne prawo być wolnymi i niepodległymi państwami; że zwolnione są one z wszelkich zobowiązań w stosunku do Korony Brytyjskiej i że wszelkie powiązania polityczne między nami a państwem Wielkiej Brytanii są i powinny być całkowicie zniesione, oraz że jako wolne i niepodległe kraje mają one pełne prawo wypowiadania wojny, zawierania pokoju, wstępowania w sojusze, nawiązywania stosunków handlowych i czynienia wszystkiego, do czego mają prawo państwa niezależne. Zobowiązujemy się jeden przed drugim naszym życiem, naszymi posiadłościami i świętym naszym honorem do podtrzymania niniejszej Deklaracji, mając niezłomną wiarę w pomoc boskiej Opatrzności.


Za: A. Bartnicki, K. Michałek, I.Rusinowa, Encyklopedia Historii Stanów Zjednoczonych Ameryki.
Wydawnictwo Egras Morex, Warszawa 1992.